Slovensko English

Kolofon

Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na Slovenskem

Elektronska baza podatkov, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018-

http://zv1.sistory.si/

COBISS.SI-ID 68205410

Copyright (c) Inštitut za novejšo zgodovino