Slovensko English

Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem


Projekt Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem se je začel leta 2015, ko je bil sklenjen dogovor o sodelovanju med različnimi institucijami in posamezniki.

Raziskovalni projekt je zasnovan z namenom prispevati k obeležitvi 100-letnice prve svetovne vojne, promovirati vire za obdobje prve svetovne vojne in spodbuditi raziskovanje obdobja.

Partnerji gradimo projekt na zavesti o strokovni potrebnosti boljšega poznavanja obdobja prve svetovne vojne in zavedanju svojega poslanstva v odnosu do slovenske družbe in nacionalnega spomina na prvo svetovno vojno.

Rezultat projekta je nacionalna, prosto dostopna baza podatkov o umrlih vojakih z območja v mejah Republike Slovenije. Baza vključuje padle, pogrešane in umrle osebe, ki so izgubile življenje med služenjem v oboroženih silah in pomožnih vojaških formacijah, vključno s prostovoljci in vojnimi ujetniki, ali pa je bila smrt posledica vojne. Časovno obdobje zajema podatke od 28. 7. 1914 do 4. 11. 1918, toda z vključitvijo umrlih zaradi posledic vojne po 4. 11. 1918.

Nacionalna baza je sestavljena iz različnih lokalnih baz, ki so jih pripravili partnerji, ter drugih dostopnih virov.

Koordinator projekta je Inštitut za novejšo zgodovino.

Partnerji projekta:

Med partnerji se je izoblikovala redakcijska skupina, ki se redno sestaja in vodi projekt. Ostale partnerje se sproti obvešča o napredku projekta, sestajajo pa se nekajkrat letno.

Člani redakcijske skupine:

  • Neja Blaj Hribar (INZ, koordinatorica projekta)
  • Nataša Budna Kodrič (ZAL)
  • Damjana Fortunat Černilogar (Tolminski muzej)
  • Andrej Pančur (INZ)
  • Petra Svoljšak (ZRC SAZU, ZIMK)
  • Miha Šimac (samostojni raziskovalec)
  • Mihael Uršič (Fundacija Pot miru v Posočju)