Slovensko English

Navedbe virov

Uporabniki baze morajo ustrezno navajati podatke, ki so jih pridobili v bazi.


Navajanje celotne baze ali posameznih podatkov iz nje:

  • Vojaške žrtve 1. svetovne vojne na Slovenskem. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://zv1.sistory.si/, 13. 11. 2018.

Navajanje posamezne/lokalne baze: